Samen sterk op daken

Het is onze ambitie om uit te blinken in alle soorten platte en hellende daken. Voor nieuwbouw- en voor renovatieprojecten in zowel de woningbouw- als de utiliteitsector. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Gelderland, maar ook in voorkomende gevallen in andere provincies. Om optimale kwaliteit te realiseren, werken we graag samen met alle relevante specialisten uit de bouwkolom. Van architect tot aannemer, van opdrachtgever tot leverancier en van gebouwbeheerder tot woningcorporaties, gemeentes en Verenigingen van Eigenaren.

 

Partner in daken

Die samenwerking past volgens ons beter in deze tijd, waarin er veel meer mogelijk is op en met het dak. Er zijn de afgelopen jaren talloze functies aan het dak toegevoegd. En daarmee is ook de daktechniek complexer geworden. Wij houden van die complexiteit, maar blijven gelijktijdig ook praktisch. De tijd van ‘er moet nog een dak op’ ligt achter ons. Het gaat er ook niet om wat wij voor u kunnen betekenen, maar vooral ‘wat ú wilt met het dak?’. En juist daarin ligt de basis van samenwerking. Natuurlijk, formeel zijn we opdrachtnemer. Maar zo voelen we ons niet. Partnerschap past beter bij onze visie op samenwerking. MASTUM brengt wensen en mogelijkheden bij elkaar. Dat kan alleen als je met elkaar optrekt, de dialoog met elkaar aangaat. Onze deskundigheid, ervaring en innovatiekracht voegen we samen met uw kennis en wensen aan die samenwerking toe. Het liefst al voordat de eerste schets gemaakt is. En vervolgens gedurende het gehele bouwproces. Kwaliteitsinput en kwaliteitsborging.

 

Adviseur, regisseur en uitvoerder

Samenwerking als basis voor de beste daken. Gebruikmaken van elkaars expertise en ervaring. De primaire doelstelling blijft natuurlijk de waterdichtheid van het dak, maar aanvullende functionaliteiten zijn bijna even belangrijk. Het gaat ook om de invulling van de toegevoegde behoefte en wensen van de opdrachtgever. Wie dat ook is. Of om de uitdaging van de architect, die van het dak een intensief groendak met energievoorziening wil maken. Of om de visie van de projectontwikkelaar die op het dak het kantoorpersoneel wil laten parkeren en voorzieningen wil treffen om de elektrische auto’s op te kunnen laden. Of om de vraag van de gebouweigenaar die het dak wil gebruiken voor een prettiger binnenklimaat. Of van de VVE die oog heeft voor het milieu en wil onderzoeken wat er met waterbuffering via het dak mogelijk is. Zoveel wensen, zoveel samenwerkingsverbanden. En zoveel complexiteit. MASTUM is adviseur, regisseur en uitvoerder tegelijkertijd. MASTUM is uw procespartner en brengt expertises samen. Samen zijn we sterk op daken!

 

Kennismaken met Mastum?

Kennismaken kan maar één keer. Daarna is er sprake van een relatie. Daarom zorgen we ervoor dat de eerste kennismaking met MASTUM de voorbode is vor een langdurige samenwerking!

 

Maak kennis met MASTUM

Adresgegevens

Coenecoop 23
2741 PG Waddinxveen

T: 0182 - 23 20 22
E: info@mastum.nl


Offerte aanvragen

Openheid, duidelijkheid en vooral antwoord op uw vraag. Dat zijn de kenmerken van de offertes van MASTUM. Neem de proef op de som!

 

Neem contact met ons op