U wilt meer informatie?  Bel 030-264 20 60 of stuur ons een mail
  • Visie en Missie
    People en planet als uitgangspunt

Visie en Missie

People en planet als uitgangspunt

De visie en missie van Mastum rond duurzaam ondernemen vormen de rode draad binnen de besluitvorming in onze onderneming. Uitgangspunt hierbij is: Mastum onderscheidt zich van andere partijen in de sector door niet de grootste te willen zijn, maar de beste en meest duurzame.

Waar het gaat om ‘meest duurzame’ doelt Mastum zowel op mens als milieu. Duurzaamheid heeft immers alles te maken met de drie P’s: people, profit, planet. Zo voeren wij bewust projecten uit waarbij we bewust mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inschakelen. Maar ook projecten waarbij zo veel mogelijk CO2-neutraal wordt gewerkt.

Het complete beleid en de bijbehorende doelstellingen rond duurzaam ondernemen heeft Mastum vastgelegd in ondernemingsplannen. Aan het einde van ieder jaar worden deze plannen opnieuw gescreend. Daarbij wordt bepaald welke onderdelen blijven bestaan, welke komen te vervallen of waar aanpassing noodzakelijk is.

'Download hier onze ‘Visie en missie’.