U wilt meer informatie?  Bel 030-264 20 60 of stuur ons een mail
 • BREEAM
  Maakt duurzaamheid vastgoed meetbaar
 • CO2-footprint
  One small step for Mastum…
 • Cradle to cradle-daken
  Simpelweg milieuneutraal
 • Duurzaamheidsprotocol
  Wezenlijk onderdeel van het beleid
 • Duurzame projecten
  The proof of the pudding…
 • Leven op daken
  Duurzaam meervoudig ruimtegebruik
 • Veiligheid, gezondheid, milieu
  Veilig voor mens en milieu
 • Visie en Missie
  People en planet als uitgangspunt

MVO

Duurzaam, met oog voor mens en milieu

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is de opdracht die Mastum zichzelf heeft opgelegd. 
Dit hebben we vertaald in: duurzaam, met oog voor mens en milieu, binnen en buiten de organisatie.


Zowel onze bedrijfsvoering als onze producten en diensten zijn optimaal groen en daarmee ecologische verantwoord. Denk bijvoorbeeld aan onze groendaken of aan ons energiewinningsysteem de Dakcollector. Maar ook aan de volledig uit plantaardige producten vervaardigde en geheel recyclebare dakbaan van Derbigum die wij steeds vaker toepassen.


Onze doelstellingen zijn niet vrijblijvend. Mastum heeft de bij onze opdracht behorende taken vastgelegd in een speciaal protocol: we nemen onze verantwoordelijkheid, we zijn transparant in ons handelen, we vertonen ethisch gedrag, we hebben respect voor wetgeving en internationale gedragsnormen, en we respecteren de mensenrechten.